Mijn 4M menu

Log in

Log in

Voordelen LIFE partnerschap

LIFE staat voor het gezamenlijk inzetten van Labour, Influence, Finances en Expertise. LIFE Partners werken mee aan de missie van 4M door een deel van hun tijd, hun invloed, hun financien en hun expertise in te zetten voor de beweging. Daarnaast ontvangt de LIFE Partner de volgende voordelen.

Elke LIFE Partner ontvangt het recht tot deelname aan drie volledig verzorgde LIFE Partnernetwerkbijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten hebben een inspirerende inhoud en bieden de LIFE Partners de gelegenheid om andere ondernemers met dezelfde missie te ontmoeten en hun zakelijke en persoonlijke netwerk uit te breiden.

Daarnaast heeft een partner het recht om het logo van De 4e Musketier te voeren op zijn website/briefpapier en zich LIFE Partner van De 4e Musketier te noemen. Nieuwe deelnemers ontvangen een mooie plaquette waarmee de verbinding tussen de LIFE Partner en De 4e Musketier wordt aangeduid. Elke partner ontvangt het bedrijfslidmaatschap van de MUSK4: het bedrijf wordt vermeld in de MUSK4, er is een bedrijfsprofiel op de website en de LIFE Partner ontvangt drie exemplaren van elke editie.

Lidmaatschap
Lidmaatschap van het 4M LIFE Partnernetwerk wordt aangegaan voor de duur van één jaar, een daarna stilzwijgend verlengd. De 4e Musketier en de LIFE Partner hebben beiden de gelegenheid om de partnerschap voor het ingaan van een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk te beëindigen.

Adverteren in MUSK4
De 4e Musketier biedt de LIFE Partners de gelegenheid om te adverteren in de MUSK4. Advertenties zijn alleen full-page en kosten 750 euro per editie en 2.000 euro voor drie edities (is één seizoen).

Aanmelden kan middels dit formulier.

ONTMOETEN INSPIREREN VERDIEPEN

Join the 4LIFE network
 

4M Kantoor Enschede


Capitool 42
Enschede

4M Kantoor Zwolle


Punterweg 20
Zwolle